AuthorOleh Jeffrey Cammack
Dikemaskini: 21 Oktober 2020

Malaysia adalah ekonomi baru yang menarik pelbagai pelabur yang kebanyakannya adalah pelabur dagangan forex. Walau bagaimanapun, tidak mudah bagi pedagang forex disebabkan sekatan ketat yang dibuat sejak beberapa tahun kebelakangan ini oleh Bank Pusat Malaysia (Bank Negara Malaysia).

Tetapi disebabkan minat yang semakin meningkat di kalangan rakyat Malaysia dalam dagangan forex, terdapat undang-undang, peraturan, badan-badan pengawalseliaan dan komisen yang telah ditetapkan untuk memastikan pemain dagangan pertukaran asing dikawal.

Oleh itu, pedagang runcit forex yang beroperasi dari Malaysia beroperasi secara sah selagi mereka menggunakan perkhidmatan broker forex yang berdaftar, berlesen dan dikawal oleh undang-undang dan peraturan yang ditetapkan di Malaysia. Broker Forex yang kami tinjau yang beroperasi secara sah di Malaysia

 1. FXTM
 2. GKFX
 3. eToro
 4. XM
 5. Avatrade
 6. Instaforex

Undang-Undang Dan Peraturan-Peraturan Di Malaysia Mengenai Dagangan Forex

Undang-undang dan peraturan utama ditetapkan bagi aktiviti yang berkaitan dengan forex di bawah Akta Kawalan Pertukaran 1953, Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 dan Akta Pengubahan Wang 1998.

 • Akta Kawalan Pertukaran 1953

Ini adalah akta yang memberi garis panduan mengenai bagaimana rakyat Malaysia berurusan dengan komoditi berkaitan pertukaran asing seperti emas, sekuriti, dan matawang serta memberikan sekatan yang berkaitan. Di samping itu, ia juga mengawal import, eksport, dan pemindahan komoditi atau hartanah.

 • Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993

Akta ini memberikan kuasa kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, untuk melesenkan dan mengawal selia perniagaan yang berurusan dengan sekuriti.

 • Akta Pengubahan Wang 1998

Akta Pengubahan Wang 1998 adalah berkaitan dengan pelesenan dan pengawalseliaan apa-apa perniagaan yang mengubah wang oleh suruhanjaya yang bertanggungjawab. Ini adalah tindakan yang harus dipatuhi yang menggariskan peraturan-peraturan broker forex yang ingin beroperasi di Malaysia. Tindakan ini juga menggariskan bahawa dagangan pertukaran asing tidak dikawal secara langsung oleh Bank Negara Malaysia. Bank pusat, BNM, mengawal Ringgit Malaysia dan juga mengeluarkan lesen kepada perniagaan pengubahan wang tanpa mengawal selia dagangan.

Institusi, Badan, Agensi, Dan Suruhanjaya Yang Mengawalselia Dagangan Forex Di Malaysia

Badan-badan pengawalseliaan utama dan komisen yang berurusan dengan perniagaan pertukaran asing ialah Bank Negara Malaysia, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA), Bursa Malaysia, Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, Agensi Akreditasi Kewangan (FAA) dan Majlis Penasihat Syariah (SAC).

 • Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia adalah bank pusat Malaysia dan ia mengawal semua perkara berhubung matawang Malaysia dan juga menasihatkan kerajaan mengenai pendirian kewangan ekonomi. Ia terlibat secara aktif dalam semua aktiviti berkaitan dagangan pertukaran asing di Malaysia.

 • Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)

Pihak Berkuasa Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) menggariskan bagaimana perniagaan yang mengubah wang perlu dilakukan di Malaysia termasuk pedagang runcit forex. MIDA telah menjelaskan mengenai isu-isu pelaburan dalam aset asing, peminjaman dalam ringgit, peminjaman dalam matawang asing dan pembukaan akaun matawang asing.

 • Suruhanjaya Sekuriti Malaysia

Suruhanjaya ini dibentuk bersempena dengan Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993 dan ia bertanggungjawab kepada menteri kewangan. Ia adalah badan yang mengawal selia perniagaan yang berurusan dengan sekuriti di Malaysia. Fungsinya adalah:

 1. Mengawasi pertukaran, pelepasan rumah dan deposit pusat.
 2. Pendaftaran prospektus korporat selain kelab rekreasi tidak tersenarai.
 3. Meluluskan isu bon korporat.
 4. Mengawal semua perkara yang berkaitan dengan kontrak sekuriti dan niaga hadapan.
 5. Peraturan penggabungan dan pengambilalihan syarikat.
 • Agensi Akreditasi Kewangan (FAA)

Agensi ini ditubuhkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara Malaysia pada tahun 2013 sebagai badan jaminan dan akreditasi kualiti bebas antarabangsa bagi industri perkhidmatan kewangan.

 • Majlis Penasihat Syariah (SAC)

Mandat Majlis Penasihat Syariah adalah untuk memastikan bahawa pelaksanaan Pasaran Modal Islam mematuhi prinsip Syariah kerana majoriti rakyat Malaysia adalah Muslim. Ia juga menasihati Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mengenai semua perkara yang berkaitan dengan pembangunan keseluruhan Pasaran Modal Islam dan juga berfungsi sebagai pusat rujukan bagi semua isu Pasaran Modal Islam.

 • Bursa Malaysia

Ini adalah syarikat induk pertukaran di Kuala Lumpur.  

Kongsi pengetahuan anda

Ikuti Perkembangan

Borang ini dibolehkan dengan pilihan masuk berkembar. Anda perlu mengesahkan alamat e-mel sebelum ditambahkan ke senarai.

Broker Tersenarai

Berdagang Forex dan CFD tidak sesuai untuk semua pelabur dan berisiko tinggi untuk kerugian yang cepat disebabkan leveraj. 75-90% pelabur runcit kerugian wang berdagang dalam produk ini. Anda perlu mempertimbangkan jika anda fahami tentang CFD dan jika anda mampu menanggung risiko kehilangan wang anda.

Tutup
>